Оплата

Блок-Форттм   працює з фізичними та юридичними особами. Тому Клієнт може оплатити замовлення як готівкою, так і безготівково.

Форс-мажор

Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання обов’язків згідно договору купівлі-продажу або замовлення тільки у разі виникнення непередбачених обставин, незалежних від волі сторін, які виникли після підписання договору (замовлення) і не допустили їх виконання (в цілому або частково), яких не можна було уникнути при вжитті всіх можливих заходів та які підтверджені компетентними органами як форс-мажорні обставини.

Розірвання договору

Клієнт може розірвати договір у випадку затримки поставки товару з вини Блок-Форттм більш ніж на 14 робочих днів, за умови письмового звернення Клієнта до Блок-Форттм про поставку Товару.

Блок-Форттм має право розірвати договір без встановлення додаткового строку його виконання у разі прострочення Клієнтом платежу або відмови в отриманні Продукції Клієнтом протягом 14 днів.